In English

Organising procurement operations - Evaluation of the product coordinator role

Patricia Lorenzo ; Antonios Pekopoulos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:058, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-16. Den ändrades senast 2014-09-16

CPL ID: 202859

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek