In English

A framework to identify and analyze resources and capabilities required for service offerings

Linnéa Hemdal ; Emma Zetterholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:050, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-16. Den ändrades senast 2014-09-16

CPL ID: 202856

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek