In English

The business value of process management

Oskar Eriksson ; Niklas Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:040, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-16. Den ändrades senast 2014-09-16

CPL ID: 202852

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek