In English

Projektmodell för ett konsultbolag

Tobias Andersson Willaume ; Michael Catic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:030, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-16. Den ändrades senast 2014-09-16

CPL ID: 202840

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek