In English

Market and network analysis of the 60-100 feet yacht industry

Sandra Johansson ; Lina Johansson Häll ; Anders Jutback
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:029, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-16. Den ändrades senast 2014-09-16

CPL ID: 202838

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek