In English

Kvalitetspåverkande faktorer på produkt i produktionsprocessen

Anna Siggesson ; Philip Söderberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:024, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-16.

CPL ID: 202830

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek