In English

Product-service systems in long haul transportation

Anton Dannetun ; Van Do
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:021, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-16.

CPL ID: 202825

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek