In English

Barriers to efficient water distribution - A case study of the water distribution system of Distrito 8, Cochabamba, Bolivia

Carl-Johan Södersten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:74, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: water distribution systems, water management, barriers, Cochabamba, BoliviaPublikationen registrerades 2014-09-16. Den ändrades senast 2014-09-16

CPL ID: 202809

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek