In English

Nitrogen removal in process water from the Gerum tunnel

Victoria Liljedahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: nitrogen, nitrification, denitrification, process water, tunnels, inhibiting factors, water assessmentPublikationen registrerades 2014-09-16. Den ändrades senast 2014-09-16

CPL ID: 202808

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek