In English

The Effect of Conventional Block Pavement (CBP) on Surface Runoff

Emily Daubney
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:17, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: urbanisation, conventional block pavement, surface runoff, peak flows, total runoff, runoff duration, sensitivity analysisPublikationen registrerades 2014-09-16. Den ändrades senast 2014-09-16

CPL ID: 202806

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek