In English

Numerical modelling and experimental investigations of a flocculation unit at Överby drinking water treatment plant

Mohammed Ismail Jama
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:150, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: CFD, flocculation unit, drinking water, sliding mesh, ADVPublikationen registrerades 2014-09-16. Den ändrades senast 2014-09-16

CPL ID: 202804

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek