In English

ASIC Design of a Low-Noise Low-Cost Ultrasonic Amplifier

Mahmoud Tour Savadkouhi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 62 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-16.

CPL ID: 202802

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek