In English

Bara bo bra - Ett särskilt boende för äldre

Simply a good place to call home. An assisted living facility

Jenny Nyström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-15. Den ändrades senast 2014-09-15

CPL ID: 202779

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek