In English

Quality Assurance Regarding Training Material in a Global Perspective

Kristian Milbo ; Cecilia Ojeda
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-12.

CPL ID: 202690

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek