In English

Deriving a Vision of Perceived Visual Quality for a R&D Group - Identifying, Designing and Visualizing a Visionary Concept through a Product Development Process

Joakim Brodd ; Mats Brodin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-12.

CPL ID: 202688

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek