In English

A framework for assessing safety culture

Johan Götvall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-12. Den ändrades senast 2014-09-12

CPL ID: 202682

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek