In English

Structural optimization of components for high-performance engines

Michael Schreck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:56, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-12. Den ändrades senast 2014-09-12

CPL ID: 202675

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek