In English

Säker arbetsplats - Bergtäkt. Problemstudie samt utveckling av en situations- och användaranpassad säkerhetsprodukt

Designing safety for working at quarry

Hampus Bergstrand ; Daniel Höglander ; Jonas Isaksson ; Adam Micha
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-09-12. Den ändrades senast 2014-10-02

CPL ID: 202670

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek