In English

Evaluation of Huffman coding in memory compression

Yu Jiang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 156 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-11. Den ändrades senast 2014-09-11

CPL ID: 202655

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek