In English

En hållbar tvättlösning - med fokus på vattenoptimering för Cochabamba, Bolivia

Sara Edman ; Ida Hedman Alainentalo ; Emma Olsson ; Elin Swanberg ; Louise Ekström Thrysöe ; Martin Wånge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Tvätt, Handtvätt, Vatten, Cochabamba, Gråvatten, Återanvändning, Hållbart, Sandfilter, VattenbehandlingPublikationen registrerades 2014-09-11. Den ändrades senast 2014-09-11

CPL ID: 202650

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek