In English

ILLUMINATION - The development and implementation of lighting concepts into a physical car

Fredrik Roxvall ; Markus Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-11. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 202644

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek