In English

Framtagning av tillbehör för spårpanelsystemet Flexipanel - Utformade för effektiv och överskådlig förvaring i hall och sovrum

Products developed to fit the panel system named Flexipanel - Designed to achieve efficient and perspicuous storage in hall ways and bedrooms

Hanna Pettersson ; Anna Segerberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]