In English

Mobile 3D Traffic Measurement - Stakeholder mapping and design of a new housing solution

Hans Iverlund ; Alexander Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-11. Den ändrades senast 2014-09-11

CPL ID: 202618

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek