In English

Assessing Sustainability Potential at GKN Aerospace Engine Systems

Thulasi Ramachandran ; Daniel Strömberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-10. Den ändrades senast 2014-09-18

CPL ID: 202557

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek