In English

The other side - An architectural insight for the urban metamorphosis of an east-african city. The case of Zanzibar town

Amélie Chavin ; Alexandra Papadaki
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-09. Den ändrades senast 2014-09-09

CPL ID: 202545

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek