In English

Go city grow - Building communities by growing together in greenhouses adapted to the climate of Gothenburg

Charlotte Farrouche ; Lisa Kihlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-09. Den ändrades senast 2014-09-09

CPL ID: 202544

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek