In English

Experimental Investigation of Vibration Control in the Husqvarna K760 Power Cutter

Andreas Börjesson ; Martin Krogh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-08. Den ändrades senast 2014-09-08

CPL ID: 202468

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek