In English

Automotive emergency brake - Concept effects on vehicle dynamics, and a sustainability and investment evaluation

Andreas Håkansson ; Håkan Winqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-08. Den ändrades senast 2014-09-08

CPL ID: 202447

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek