In English

Concept Development of a Lightweight Driver's Seat Structure and Adjustment System - Combining Optimization and Modern Product Development Methods to achieve a Lightweight Design

Jakob Steinwall ; Patrik Viippola
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-05. Den ändrades senast 2014-09-05

CPL ID: 202376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek