In English

Mapping of current state and design of new production layout at a satellite equipment manufacturer

Jonatan Berg ; Carl-Johan Guldstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-05. Den ändrades senast 2014-09-09

CPL ID: 202375

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek