In English

Inventering av skador och nedbrytningsmekanismer hos betongbroar i vägmiljö

Leo Lindegård ; David Markunger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Armeringskorrosion, BaTMan, beständighet, betong, broar, detaljer,frost, grundavlopp, kantbalk, klorider, livslängd, Trafikverket, vägmiljöPublikationen registrerades 2014-09-05. Den ändrades senast 2014-09-05

CPL ID: 202374

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek