In English

Applications of 3D Laser Scanning in a Production Environment

Simon Stoli ; David Rex
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]