In English

Applications of 3D Laser Scanning in a Production Environment

Simon Stoli ; David Rex
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-05. Den ändrades senast 2014-10-29

CPL ID: 202372

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek