In English

Application of CFRP Cables in Super Long Span Cable Supported Bridges - A feasibility study

Oskar Rosén Almberg ; Filiph Banck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: super long spans, long spans, Carbon fibre reinforced polymers, CFRP,lightweight cable material, aerodynamics, cable supported bridges, suspension,bridges, cable-stayed bridges.Publikationen registrerades 2014-09-05. Den ändrades senast 2014-09-05

CPL ID: 202371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek