In English

Data Acquisition Methods for Discrete Event Simulation

Alfredo Carter Ramirez ; Maria Ludvigsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-05. Den ändrades senast 2014-09-05

CPL ID: 202370

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek