In English

En jämförande studie om kostnadseffektiviteten hos fiberarmerade kompositbroar

Marcus Hjelm ; Niclas Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: FRP, fiberarmerad polymer, livscykelkostnadsanalysPublikationen registrerades 2014-09-05. Den ändrades senast 2014-09-05

CPL ID: 202369

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek