In English

Development of Cost of Delay Model to Prioritise Projects

Pernilla Lydén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-05. Den ändrades senast 2014-09-05

CPL ID: 202367

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek