In English

Moduler och infästningar

William Edvardsson ; Kim Bergeå
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Enkelhet, montering, standardiserat, billigt, utvecklingPublikationen registrerades 2014-09-05. Den ändrades senast 2014-09-05

CPL ID: 202360

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek