In English

Early hydration of Portland Cement Compounds, Synthesis and Hydration of Alite and Calcium Aluminate

Matthias Molén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-04. Den ändrades senast 2014-09-04

CPL ID: 202343

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek