In English

Quantifying effects of mainetnance using discrete event simulation

Nadine Karlsson ; Camilla Lundgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-03. Den ändrades senast 2014-09-05

CPL ID: 202295

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek