In English

Fatty amines as friction modifiers in engine oils; Correlating adsorbed amount to friction and wear performance

Katja Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-02. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 202243

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek