In English

Development of a stroke diagnostic device - With focus on usability and visual brand identity

Samuel Lunde ; Tobias Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-02. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 202242

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek