In English

Development of an accessible and flexible planter module for shared greenhouses

Anna Lindahl ; Elina Lindqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-02. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 202239

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek