In English

An evaluation of new business models in the digital authentication industry - An exploratory study of Gemalto eBanking

Christofer Geijer ; Daniel Werner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 64 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:079, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-02. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 202237

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek