In English

The tradeoff between transmit diversity and spatial multiplexing at finite blocklength

Johan Östman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX047/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-02. Den ändrades senast 2015-01-02

CPL ID: 202217

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek