In English

Stage-Gate modified for Lean PD

Ali Davoodi ; Yashar Aslanzadeh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-29. Den ändrades senast 2014-09-03

CPL ID: 202128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek