In English

Development of an ergonomic couch with a Cradle to Cradle design approach (for an activity based office environment)

Esa Niemi ; Parvin Zarabadi Pour
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-29. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 202116

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek