In English

Reclaiming social aspects in sustainable development - Urban agriculture in Cuba

Nisse Örnberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-29. Den ändrades senast 2014-08-29

CPL ID: 202096

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek