In English

Retorikens kraft inom arkitektur - Ett examensarbete om hur arkitekter talar, presenterar och diskuterar med beställare

The Force of Rhetoric in Architecture - How architects speak, present and discuss with clients

Josefin Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-28.

CPL ID: 202094

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek