In English

Increased Thermal Robustness of Turbine Structure

Mattias Larsson ; Sebastian Marklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-28. Den ändrades senast 2014-08-28

CPL ID: 202087

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek