In English

Heat dependent squeak & rattle simulation using the E-line method in combination with variation simulation

Ardhendu Prasad Nada ; Sebastian Mannfolk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-28. Den ändrades senast 2014-08-29

CPL ID: 202085

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek